Home

Oost-Vlaanderen Energielandschap is een strategisch project van de Provincie Oost-Vlaanderen, met steun van Ruimte Vlaanderen en lokale partners werken we mee aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.een autonoom en onafhankelijk project binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Onze eerste projectperiode liep van 1 oktober 2011 tem 24 december 2014. Sinds 15 oktober 2015 zijn werken we opnieuw hard aan de uitbouw en ondersteuning van hernieuwbare energie in Oost-Vlaanderen. 

Onze doelstelling?

Oost-Vlaanderen start en ondersteund projecten die lokale energielandschappen helpen creëren. Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, projectontwikkelaars en lokale besturen werken we aan geconcentreerde en gedragen windlandschappen, met rechtstreekse participatie van lokale besturen en burgers uit de omgeving. Zo zorgt de energie uit de omgeving voor energie in de omgeving. We onderzoeken hoe we meer zonnepanelen op de daken van particulieren, bedrijven en scholen krijgen met creatieve vormen van financiering en lokale participatie. We werken projecten uit die energie uit lokale biomassa (knotwilgen, bermmaaisel en bio-diverse houtkanten) halen om bijvoorbeeld een kleine school of instelling te verwarmen. En we werken aan projecten die warmte-overschotten uit de industrie of de bodem benutten voor verwarming, productieprocessen of sierteelt.

Willen we écht stappen vooruit zetten, dan zullen we elke megawatt groene energie moeten benutten. Het landschap waarin we wonen, werken en genieten biedt voldoende potentieel om in onze energiebehoefte te voorzien. Wanneer we onze omgeving meer gaan beschouwen als een energielandschap en de rechtstreekse band kunnen versterken tussen de gebruikers van dat landschap en de energie die er gewonnen wordt, kunnen we onze hernieuwbare toekomst ook effectief waarmaken.

Onze track-record

Hernieuwbare energieprojecten met een ruimtelijke inslag faciliteren. Tot 2015 hielden we ons vooral bezig met windenergie. De Provincie heeft ervoor gekozen om windturbines te bundelen in een aantal gunstige zones. De autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst werd geselecteerd samen met de zone Eeklo-Maldegem. In één beweging wordt ook de wildgroei aan banden gelegd met uitsluitingszones voor windturbines. 

Oost-Vlaanderen Energielandschap overlegt met alle betrokken partijen (burgers, projectontwikkelaars, gemeenten, middenveld, …) om deze projecten te realiseren mét oog voor een betere verdeling van de lusten van windenergie. 

In de ruime omgeving van deze zones sturen we ook aan op de ontwikkeling van andere vormen van hernieuwbare energie zodat een energielandschap ontstaat. Dat kan via een omgevingsfonds (vb. Milde Meetjes) of een energiecoöperatie. 

We bouwen mee aan de energietransitie in Oost-Vlaanderen door projecten te ondersteunen (vb. Geraardsbergen Energieneutraal) en de opgedane ervaring en expertise te delen (presentaties op studiedagen). We zetten ons ook in om meer draagvlak te creëren voor hernieuwbare energieprojecten. 

Toolkit

Tijdens de Energielandschapsdag op 18 december 2014 stelden we in primeur onze aanbevelingen en tools voor. Deze toolkit wordt samen met een uitgebreid rapport overhandigd aan de omgevingsminister Joke Schauvliege. 

Toekomst?

Binnenkort neemt de Ministerraad een beslissing over Energielandschap 2.0: een nieuw strategisch project rond windenergie, energieneutraliteit en warmtenetten. Ondertussen blijven we bereikbaar via info@energielandschap.be. Volg ons ook via facebook of de maandelijkse nieuwsbrief (aan te vragen via info@energielandschap.be).