Bio-energie

Biomassa is een verzamelnaam voor verschillende stoffen en materialen van dierlijke en plantaardige oorsprong (bv. hout- en snoeiafval of mest), die gebruikt worden voor de opwekking van energie. Biomassa levert dus bio-energie in de vorm van warmte, elektriciteit of biobrandstof.

Verbranding is de meest toegepaste techniek voor het omzetten van biomassa in energie. Door het verbranden van biomassa, kan er warmte worden opgewekt. De bekendste toepassing daarvan zijn de pelletkachels. Omdat de pellets zijn gemaakt van afvalhout, is de belasting voor het milieu gering.

Wanneer biomassa wordt vergist, krijgen we biogas. De biomassa wordt dan eigenlijk in een zuurstofloze omgeving voedsel voor bacteriën. Dat is een scheikundig proces vergelijkbaar met de spijsvertering van een koe.

Daarna wordt het biogas verbrand in een gasmotor, waarbij een generator elektriciteit opwekt. De warmte die ontstaat bij het koelen van de motor kan worden gebruikt om de huizen in de buurt te verwarmen. Het biogas kan zelfs worden omgezet in biomethaan. Dat kan dan worden ingezet als biobrandstof. 

Biogas heeft als voordeel dat het onuitputbaar is en amper broeikasgassen uitstoot. In tegenstelling tot andere vormen van hernieuwbare energie is het niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Bovendien renderen biogasinstallaties ook meer dan wind- of zonne-energie.

Zo produceert een biogasinstallatie van 1,5 megawatt ongeveer evenveel als drie windmolens of 80.000 vierkante meter zonnepanelen. Die vergelijking houdt zelfs nog niet eens rekening met de warmte die kan worden herwonnen door middel van warmtekrachtkoppeling.

Er wordt gezegd dat biogas onethische concurrentie vormt voor de voedselindustrie, maar dat is een misvatting. Er wordt in biogasinstallaties vooral gebruik gemaakt van organische stromen, die niet bruikbaar zijn voor de voedingsindustrie. Het gaat veelal om groente-, fruit- en tuinafval (gft), mest en afval uit de landbouwindustrie.

De geluidsoverlast en geurhinder van biogasinstallaties is een andere bezorgdheid, maar de overheid heeft daarvoor intussen normen vastgelegd. Een goede isolatie van de installaties beperkt de geluidsoverlast en door mestkelders, afgesloten tanks en silo's te gebruiken, kan de geurhinder worden tegengegaan.

Biogasinstallaties bevatten het explosieve en giftige methaan. Dat geldt doorgaans als het grootste bezwaar ertegen. Ook daar zijn intussen echter wettelijke normen voor gecreëerd. Biogas wordt altijd opgeslagen onder lage druk wat het ontploffingsgevaar uiterst klein maakt. Door een goede isolatie is ook het gevaar voor vergiftiging vrijwel onbestaande.

-       http://www.ode.be/bio-energie
-       http://nl.wikipedia.org/wiki/Biomassa
-       http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1601
-       http://www.biogas-e.be 
-       http://www.enerpedia.be/nl/energieproduceren