Milde Meetjes

Ook het project Milde Meetjes heeft het afgelopen jaar hard gewerkt. Ingeschreven in de doelstelling van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Energielandschap om het draagvlak voor duurzame energieprojecten te vergroten, stelt het project alles in het werk om in 2016 over te gaan tot de oprichting van een eerste omgevingsfonds voor windturbineprojecten. Nog dit voorjaar wordt een juridisch voorakkoord getekend zodat het fonds van start kan gaan zodra de windturbines vergund en operationeel zijn. Een primeur!
 
Samen met omwonenden, landbouwers, lokale besturen en de ontwikkelaars werd een fonds uitgewerkt dat de kwaliteit van de directe omgeving (800 meter) rondom een windturbineproject moet verhogen. De uitbaters richten het fonds op en voorzien het structureel van middelen. De omwonenden en landbouwers creëren of kiezen zélf voor duurzame projecten die een zo groot mogelijke meerwaarde voor zoveel mogelijk mensen in de omgeving realiseren. Ze worden hierin bijgestaan door de lokale overheden, verenigingen en de uitbaters van de turbines.
 
Het project Milde Meetjes en haar resultaat – een werkbaar en gedragen omgevingsfonds – is een manier om de omgeving constructief te laten samenwerken aan een gedeelde doelstelling. Zij die de investering in windturbineprojecten ruimtelijk zullen dragen, hebben zelf een hefboom in handen voor een duurzame en kwalitatieve verbetering van hun omgeving.
 
Geïnspireerd? Bekijk dan zeker de animatie vimeo!