Warmte

Warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de grond, de lucht of uit het water.

-       http://www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/warmtepomp
-       http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtepomp

Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling (WKK) wekt in één proces zowel warmte als elektriciteit op, waarbij ook de warmte nuttig wordt gebruikt. Dat scheelt een stuk in de energieverliezen. Als de motor die de warmte opwekt dan ook nog eens met duurzame brandstoffen kan gevoed worden (koolzaadolie, biogas) hoort deze bron zeker thuis in het rijtje van hernieuwbare energiebronnen.

-       http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmte-krachtkoppeling
-       http://www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/wkk

Deze bron kan in de woning toegepast worden op kleine schaal maar is evengoed onzetbaar op industriële schaal.

Restwarmte

De warmte die vrijkomt bij industriële processen (vb. bij het verbranden van afval  in een verbrandingsoven) kan gerecupereerd en gebruikt worden om elektriciteit te produceren en bijkomend een stad via een warmtenetwerk van warmte te voorzien.