Energie uit water

Waterkracht is de energie die we halen uit stromend of vallend water.

-       http://www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/waterkracht
-       http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkracht

Oost-Vlaanderen is een waterrijke provincie. De provincie nam het initiatief om aan de maalvaardig gerestaureerde Zwalmmolen een kleine waterkracht centrale (KWC) toe te voegen. Jaarlijks kan hiermee zo'n 34 000 kWh duurzame energie worden opgewekt, het gemiddeld equivalent van het elektriciteitsgebruik van 10 gezinnen.

-       http://www.oost-vlaanderen.be/public/wonen_milieu/energie/wind_water_zon/waterenergie/index.cfm