Windenergie

  1. Historiek
  2. Windparken
  3. Definitieve vaststelling PRUP's
  4. Rechtstreekse participatie 
  5. Windenergie voor alle gezinnen
  6. Meldpunt windenergie
  7. Achtergrondinformatie 
1. Historiek

De potenties voor windenergie werden in Oost-Vlaanderen ruimtelijk onderzocht in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (2009). Er werden vijf macroconcentratiezones voor windturbines geselecteerd. Om de inplanting van windturbines ruimtelijk te ordenen, heeft de Provincie uitvoeringsplannen opgestart voor twee zones: "Eeklo-Maldegem" en "E40 tussen Aalter en Aalst".

2. Windparken

Op 24 april 2013 nam de provincieraad van Oost-Vlaanderen een voorkeursbeslissing over toekomstige windmolens in de zones Eeklo-Maldegem en E40 tussen Aalter en Aalst. De provincieraad besliste dat er 68 nieuwe windmolens kunnen komen, waarvan 25 verspreid over Eeklo-Maldegem en 43 langs de autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst.

Op 26 maart 2014 keurde de provincieraad de ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP's) goed (= voorlopige vaststelling PRUP's). Deze plannen leggen vast waar de windturbines kunnen komen en waar niet. Rond elk windpark komt meteen ook een uitsluitingszone van 5 kilometer. Op die manier wil de Provincie rust en duidelijkheid brengen en garanties bieden dat er in de omgeving van een groot windpark geen nieuwe turbines meer komen. 

Alle documenten van het raadsdossier van 26 maart 2014 vind je via deze link (agendapunt 5). 

De windfolders geven een beknopte samenvatting per windpark: windfolder Aalter, windfolder bedrijventerrein Zwijnaarde, windfolder Eeklo/Maldegem, windfolder Erembodegem, windfolder Hansbeke, windfolder Melle/Wetteren, windfolder Sint-Lievens-Houtem/Erpe-Mere.

3. Definitieve vaststelling PRUP's

Na de voorlopige vaststelling van de PRUP's 'Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst' en 'Windlandschap Eeklo-Maldegem', gevolgd door een openbaar onderzoek, keurde de Provincieraad op 17 december 2014 deze PRUP's definitief goed. Door de twee goedgekeurde PRUP's kan een tweede rij windturbines in Eeklo-Maldegem gebouwd worden, net als windturbines in zes concentratiegebieden langs de E40 tussen Aalter en Aalst: aan het bedrijventerrein van Aalter, windakker Hansbeke, bedrijventerrein Zwijnaarde, windakker Melle-Wetteren, windkouter Sint-Lievens-Houtem/Erpe-Mere en het bedrijventerrein Erembodegem. Tegelijk werden ook uitsluitingszones vastgelegd.

Een maximum aantal molens per gebied wordt niet bepaald, maar er wordt gestreefd naar minstens vijf turbines per zone. 

4.Rechtstreekse participatie

Op 5 december 2013 besliste de Oost-Vlaamse deputatie over de invulling van de voorwaarde 'rechtstreekse participatie' in windturbineprojecten en de instrumenten om dit af te dwingen. Rechtstreekse participatie draagt bij tot een herverdeling van lusten en lasten en vergroot het draagvlak. 

Minstens 20% rechtstreekse participatie
De Provincie voorziet minstens 20% rechtstreekse participatie in windturbineprojecten en een bijdrage van de ontwikkelaars in een lokaal fonds dat ten goede moet komen aan de omgeving van de windturbines.

De Provincie schuift hiervoor partners naar voren. Burgers en bedrijven krijgen de steun van REScoop.be. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is de partner voor gemeenten.

Mede-eigenaarschap is meerwaarde
Wie rechtstreekse participatie opneemt, moet zo gestructureerd zijn dat haar leden mede-eigenaar worden, beslissingen kunnen nemen en mee het beleid uitstippelen. Het instapbedrag voor burgers moet betaalbaar zijn en openstaan voor iedereen.

Deze voorwaarden voor de participatie in de windturbineprojecten, zorgen naast een louter financiële betrokkenheid ook voor mede-eigenaarschap en dus zeggenschap in zowel het beheer als de opbrengsten van de windturbines. Dat maakt het tot een veilige belegging.

Afdwingen
De Provincie zal er alles aan doen om het vooropgestelde model van participatie in de praktijk te brengen. Zij zal verschillende maatregelen uitwerken om dit model af te dwingen:

• De weigering tot engagement wordt expliciet meegenomen in het verdere communicatietraject;
• Er wordt onderzocht hoe de projecten van deze ontwikkelaars uitgesloten kunnen worden;
• In het opportuniteitsluik van de milieuvergunningen zal het (lokaal) draagvlak beoordeeld worden;
• Voor de windturbineprojecten waar de ontwikkelaars geen engagement naar het volledige draagvlakmodel hebben genomen, wordt een provinciale belasting uitgewerkt zodat alsnog een herverdeling kan gebeuren van de lusten en lasten in de omgeving.

Meer info in de folder Rechtstreekse participatie & omgevingsfonds.

Lees hier het besluit van de deputatie. 

Dit deputatiebesluit van 5 december 2013 werd in juni 2014 vernietigd door minister Geert Bourgeois. Het Provincieraadsbesluit van 24 april 2013 - waarin het principe van rechtstreekse participatie vermeld staat - blijft wel overeind. Er wordt momenteel juridisch advies ingewonnen ter voorbereiding van een nieuw deputatiebesluit. Dit mag je verwachten in het voorjaar van 2015.

5. Windenergie voor alle gezinnen

Uit de analyse van het windpotentieel blijkt dat het mogelijk is om 300 turbines te plaatsen in Oost-Vlaanderen tegen 2020. Genoeg om alle Oost-Vlaamse gezinnen (600 000 gezinnen) te voorzien van groene stroom uit windenergie. Het potentieel van de zones Eeklo-Maldegem en E40 zal met de realisatie van deze voorkeursbeslissing volledig ingevuld worden. Belangrijke mogelijkheden voor windenergie zijn er daarnaast nog in de Gentse Kanaalzone en in de Waaslandhaven.

6. Meldpunt windenergie

Via het meldpunt kunt u vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. windenergie signaleren. Lees zeker ook even de vaak gestelde vragen (FAQ). Zij kunnen mogelijk een antwoord bieden op uw melding. Dit formulier is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in de buurt van een Oost-Vlaamse windturbine wonen.

Klik hier om het digitaal formulier in te vullen.

7. Achtergrondinformatie 

Door de windinslag op de wieken van een turbine, draait een rotor. Die rotor drijft op zijn beurt een dynamo aan, die elektriciteit produceert. De opgewekte stroom kan rechtstreeks gebruikt worden en/of het teveel kan aan het net geleverd worden. Windturbines zijn technologische hoogstandjes geworden: hun wieken kunnen automatisch inspelen op veranderingen in windsnelheid of windrichting. De wieken zijn soms 50 meter lang (hoe langer de wieken, hoe groter de opbrengst). Ook de ashoogte wordt steeds groter, want de windsnelheid stijgt met de hoogte. De meeste windturbines halen daardoor een totale hoogte van 150 meter en een vermogen van 2 tot 5 megawatt.

Benieuwd hoe het windlandschap Eeklo-Maldegem er uit kan zien, ontdek het zelf in onze educatieve applicatie.

Enkele interessante websites:

-       http://www.ode.be/windenergie
-       http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie
-       http://www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/windenergie
-       http://www.lne.be/themas/vergunningen/nieuwe-milieuvoorwaarden-voor-windturbines